+31(0) 6 34 192 792 info@roeldekkerautos.nl
Select Page

Privacyverklaring

PRIVCACYBELEID VAN ROEL DEKKER AUTO’S

 

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die ROEL DEKKER AUTO’S  verwerkt van haar [prospects, leveranciers en klanten of andere geïnteresseerden].

Indien u in contact treed met de Roel Dekker Auto’s, [via een formulier op de website, een rechtstreekse e-mail of per telefoon] of om een andere reden persoonsgegevens aan de Roel Dekker Auto’s verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Roel Dekker Auto’s, Prinses Christinastraat 64 te Steenwijk KvK nummer 73894354

U kunt ons bereiken via e-mail info@roeldekkerautos.nl

2. Welke gegevens verwerkt Roel Dekker Auto’s en voor welk doel

2.1       In het kader van uw contact met Roel Dekker Auto’s worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geslacht
b) adresgegevens eventueel postadres
c) telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s), BTW nummer(s)
d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts
2.2       Roel Dekker Auto’s verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a)         uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor facturering of het versturen, al dan niet digitaal, van aanbiedingen of offertes.
b)         uw naam, adresgegevens, telefoonnummer of e-mail adres wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Roel Dekker Auto’s;
c)         uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van afgenomen diensten af te wikkelen.
2.3       De in deze privacyverklaring genoemde persoonsgegevens zoals naam, telefoonnummer, e-mailadres worden tot uiterlijk 2 jaar na laatste factureringsdatum gebruikt om u te vragen naar uw ervaringen met Roel Dekker Auto’s en u eventueel te informeren over de laatste ontwikkelingen van Roel Dekker Auto’s.

E-mail berichtgeving (opt-out):

Roel Dekker Auto’s gebruikt uw naam en e-mailadres om u haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over de mogelijk te leveren diensten van Roel Dekker Auto’s. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

 

  1. Bewaartermijnen

Roel Dekker Auto’s verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur dat u klant bent van Roel Dekker Auto’s.

 

  1. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1    Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Roel Dekker Auto’s passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2    Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Roel Dekker Auto’s gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

 

  1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1    Via de administratie van Roel Dekker Auto’s kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Roel Dekker Auto’s zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2    Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met onze administratie per e-mail adres info@roeldekkerautos.nl

5.3    Indien u klachten heeft over de wijze waarop Roel Dekker Auto’s uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4    Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze administratie info@roeldekkerautos.nl

 

  1. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via onze website www.roeldekkerautos.nl bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

 

 

 

 

 

× Whatsapp